Undinė Nasvytytė palydėta į paskutinę kelionę

Pati didžiausia mūsų užuojauta Undinės Nasvytytės šeimai ir artimiesiems. P. Undinė buvo nuostabus, šiltas ir šviesus žmogus, įstrigdavęs į širdį visiems ją sutikusiems. Tokia ji visuomet ir išliks mūsų širdyse. Dėkojame U.Nasvytytės šeimai už pasitikėjimą mūsų įmone organizuojant mirusiosios laidotuves. Užuojautą dėl U.Nasvytytės mirties pareiškė ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Pasak šalies vadovės, 1956-aisiais darbą radijuje

Narystė FIAT-IFTA organizacijoje

2016 m. kovo mėn. UAB Ligamis pasirašė sutartį ir tapo tarptautinės laidojimo įmonių asociacija FIAT-IFTA nuolatiniu nariu.

pagalba neigaliems

UAB „Ligamis” – socialiai atsakinga įmonė

Pagrindiniai UAB „Ligamis“ veiklos prioritetai – pagalba ir užuojauta žmogui bei maksimalus klientų lūkesčių tenkinimas. Tačiau lygiai taip pat mūsų įmonei svarbus ir vidinis kompanijos tvarumas bei visuomeniniai įsipareigojimai.