UAB „Ligamis“

Jau 8 gadus veiksmīgi strādājošs un strauji augošs apbedīšanas pakalpojumu centrs. Galvenais birojs atrodas Lentvarē, netālu no Viļņas.

Sniedzam visus saistītos pakalpojumus:

  • Mirstīgo atlieku transportēšana
  • Kremēšana
  • Apbedīšana

Kopš 2008. gada īstenojamā mērķtiecīgā uzņēmuma darbība ļauj garantēt katram mūsu klientam operatīvu un profesionālu palīdzību tad, kad tā vajadzīga visvairāk. Mūsu komandas kodols – 15 savas nozares speciālisti – parūpēsies, lai pakalpojumi tiktu sniegti organizēti, ņemot vērā individuālo klienta situāciju.

Garantējam augstu kvalitāti

Diezgan īsā laikā uzkrātā pieredze rāda, ka spējam tikt galā ne tikai ar tipiskām, bet arī ar neikdienišķām situācijām. Mūsu uzņēmuma vēsturē – mirušo nogādāšana dzimtenē gadījumos ar plašu rezonansi, piemēram, alpīnistu bojāeja Francijā 2013. gadā vai niršanas instruktora nāve Maldīvu salās 2015. gadā. Mirušo pārvešanas uz Lietuvu jautājumos palīdzam arī TV3 pārraidei „TV pagalba“ (latv. – TV palīdzība). Īpašos gadījumus, kas saistīti ar mirušo atgādāšanu, vienmēr personiski uzrauga uzņēmuma vadītājs.

Orientējamies uz starptautiskumu

Mēs saprotam, cik svarīgimūsdienu pasaulē, kad cilvēki tiecas ceļot un migrēt, ir starptautiskā sadarbība un uzticami partneri.

  • Mūsu uzņēmuma pārstāvniecības izveidotas Londonā (Apvienotā Karaliste), Sanktpēterburgā (Krievijas Federācija), Rīgā (Latvija) un Tallinā (Igaunija).

Tas ļauj nodrošināt piemērotākos risinājumus, kas saistīti ar mirušo transportēšanu gan Rietumeiropā, gan Austrumu zemēs. Varam īsā laikā sazināties ar partneriem pat tālās vai eksotiskās zemēs, ar kuru palīdzību klientiem sniegsim vajadzīgo informāciju un organizēsim tālākas darbības.

Darbojamies bez starpniekiem

Saprotot operativitātes un uzticamības svarīgumu, sniedzot ar apbedīšanu saistītos pakalpojumus, esam koncentrējušies tieši uz darbu bez starpniekiem. Šodien, kad mums ir biroji Lietuvā, Apvienotajā Karalistē, Krievijā, Latvijā un Igaunijā, varam tiešā veidā sniegt visus mirušo atvešanas vai aizvešanas, apbedīšanas vai kremēšanas pakalpojumus. Ņemot vērā klienta vēlmes, kremēšanu varam veikt ārzemēs vai Lietuvā. Visus pārvešanas un dokumentu kārtošanas jautājumus operatīvi atrisinām pa tālruni un, ieradušies notikuma vietā.

Vienmēr tieši un bez starpniekiem sazināmies ar mirušo tuviniekiem, katru gadījumu izanalizējam atsevišķi, informējam par pakalpojumu sniegšanas gaitu un paredzētajiem termiņiem, kā arī sniedzam citu nepieciešamo informāciju.

Problēmas risinām kompleksi

Saprotot situācijas delikātumu un klientu cilvēcisko situāciju, lietpratīgi uzņemamies absolūto organizatorisko lomu un piedāvājam klientiem pakalpojumu paketes. Piemēram, mirušā atgādāšanas paketi veido informācijas savākšana, dokumentu sagatavošana, mirušā paņemšana, ielikšana cinkotā zārkā, transportēšanas izdevumi un nogādāšana uz norādīto adresi Lietuvā. Šajā paketē nav iekļauti tikai izdevumi par glabāšanu vietējā ārzemju morgā līdz paņemšanai vai vietējās nodevas. Pēc mirušā atvešanas no ārzemēm apģērbšanas pakalpojumiem, zārkam un apbedīšanas pakalpojumiem piemērojam 30–50 % atlaidi. Pēc iespējas ņemam vērā arī tuvinieku finansiālo situāciju.

Esam sociāli atbildīgs uzņēmums

Uz sociālo atbildīgumu balstāmies ne tikai kā klientu starpnieki, šo principu ievērojam arī uzņēmuma iekšienē. Sadarbojamies ar reģionālo darba biržu, kā arīradām un piešķiram darbavietas cilvēkiem no viegli ievainojamām sociālā riska grupām – invalīdiem, vecāka gadagājuma un pirmspensijas vecuma personām.