Dalība FIAT-IFTA

Dalība starptautiskajā, apbedīšanas birojus apvienojošajā organizācijā FIAT-IFTA

2016. g. martā UAB Ligamis uzsāka sadarbību ar starptautisko apbedīšanas uzņēmumu asociāciju FIAT-IFTA. Pēc UAB Ligamis komercdirektora Broņislava Polonska (Bronislavas Polonskis) vārdiem organizācijas ir paredzējušas sadarboties dažādās jomās:

  • Kopīgi risināt juridiskus, morālus un sociālus jautājumus, kas saistīti ar tanatoloģisko darbību, bet īpaši ar mirušo personu iemūžināšanas un apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu;
  • Veicināt vienošanās un labās gribas īstenošanas iespējas starp visas pasaules apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem un tiekties pēc vienādiem standartiem, noteikumiem, nosacījumiem un līgumiem, kas saistīti ar cenu ziņā pieņemamu mirstīgo atlieku starptautisko transportēšanu;
  • Veicināt un izplatīt balzamēšanas jomas apmācības visas pasaules mērogā un apstiprināt vienādus balzamēšanas standartus un noteikumus;
  • Celt apbedīšanas pakalpojumu jomas darbinieku profesionālo zināšanu līmeni, iegūstot un izplatot informāciju no profesionāļu publikācijām, rakstiem un citiem darbiem, kas saistīti ar tanatoloģisko darbību;
  • Kopā ar citām organizācijām saglabāt vispārējo apbedīšanas darbības mantojumu, kā arī pastiprināt valdību un starptautisko institūciju informētību;
  • Nodrošināt pienācīgu cieņu un rēķināšanos ar patstāvīgām valsts organizācijām un izvairīties no jebkādas iejaukšanās lietās, kas saistītas ar atsevišķu valstu likumiem, nolikumiem, ieražām un tradīcijām;
  • Sniegt apbedīšanas pakalpojumus visur un visiem, kur tas tiek lūgts vai ir nepieciešams;
  • Dalīties apbedīšanas pakalpojumu, kremācijas un mirušo starptautiskās transportēšanas (pārvešanas) – “repatriācijas” – jomas labajā praksē.

„Priecājamies, ka esam uzsākuši sadarbību ar šo asociāciju, jo tas mums sniedz vairāk iespēju celt apbedīšanas pakalpojumu līmeni Lietuvā, piedalīties šīs organizācijas darbībā, tās organizētajos kursos, apmācībās un pasaules līmeņa apbedīšanas jomas izstādēs. Tas viss sniedz vairāk zināšanu un informācijas par pasaules tendencēm apbedīšanas pakalpojumu jomā. Ceram, ka arvien vairāk Lietuvas apbedīšanas pakalpojumu uzņēmumu sekos mūsu pēdās un pievienosies iniciatīvai celt sniegto pakalpojumu kvalitāti, izglītot sabiedrību par jaunumiem šajā jomā un kopā piedalīties asociācijas darbībā”, – saka B. Polonskis. “Visus šos soļus speram, lai uzlabotu apbedīšanas pakalpojumu sniegšanas kultūru un veicinātu šīs jomas speciālistu attīstību“, – stāsta Ligamis komercdirektors Broņislavs Polonskis.

Starptautiskajā, apbedīšanas pakalpojumus sniedzošo uzņēmumu organizācijā FIAT-IFTA šobrīd ir vairāk nekā pustūkstotis šīs jomas uzņēmumu no vairāk nekā 67 valstīm Eiropā, Āzijā, Āfrikā, Dienvidamerikā un Ziemeļamerikā.

Vairāk informācijas par FIAT-IFTA organizāciju vietnē

http://www.thanos.org/en/page/fiat-ifta/membership-directory/show/uab-ligamis

ifta sert